A-Z Seniorenservice - zakres obowiazkow

zakres obowiazkow

Koncepcja 24 h opieki polega na zamieszkaniu z seniorem w jego domu. W zależności od wieku i stanu zdrowia do podstawowych zadań Opiekunki / Opiekuna należy niesienie pomocy w codziennych czynnościach takich jak:

  • pomoc w wykonywaniu zabiegów higienicznych (toaleta)
  • przygotowanie posiłków
  • pomoc przy spożyciu posiłków
  • podawanie leków wg zaleceń lekarza
  • towarzyszenie w czasie wizyt u lekarza czy rodziny
  • organizowanie spacerów
  • urozmaicanie i animacja czasu wolnego seniora, kontynuowanie jego zainteresowań i pasji ,prowadzenie rozmów
  •  utrzymywanie domu w czystości i wykonywanie czynności porządkujących, m.in. pranie, prasowanie, robienie zakupów, odkurzanie)

* Nasze zlecenia mogą polegać na typowym prowadzeniu domu i dotrzymywaniu towarzystwa, ale są i też i takie, gdzie podstawowym obowiązkiem jest pielęgnacja Podopiecznego.